Kars; konumu, yüksekliği, sulak alanları, sarıçam ormanları, otlakları, dünyanın 34 önemli biyolojik çeşitlilik bölgesinden ikisi olan Kafkas ve İran-Anadolu sıcak noktalarının kesişiminde yer alması ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunması gibi özellikleriyle ülkemizin en değerli  örelerinden biridir. Kuş ve bitki çeşitliliğinin yanı sıra, bozayı, kurt, tilki ve vaşak gibi besin zincirinin tepesinde bulunan, ekolojik açıdan gösterge ve bayrak türler olan büyük etoburlar bakımından da ülkemizin önemli doğal alanları arasındadır. 


Şehirleşme ve doğa tahribatının giderek arttığı günümüzde, var olabilmek için geniş bölgelere ihtiyaç duyan büyük yırtıcı etoburların yaşam alanları hızla yok olmakta ve bu canlıların sayıları giderek azalmaktadır. Böylelikle bu türlerin tarım zararlılarını ortadan kaldırma konusunda verdiği ekolojik hizmetler de sonuçsuz kalmaktadır. Özellikle bozayıların gözlem kolaylığı nedeniyle bölge ekoturizmi açısından büyük bir potansiyele sahip oldukları, yöre insanı ve yerel yönetimler tarafından bilinmemektedir. Türe yöne-lik etkin bir koruma sağlanamamakta, kaçak avlanma, ilkbaharda yavru toplanması, araç ya da tren çarpması gibi nedenlerden dolayı, bu memeli hayvanların sayıları her geçen gün azalmaktadır.


Sarıkamış, Kars yöresi içerisinde yüksek ormanlık alana sahip olan tek il-çedir. İlçenin adı, içinde barındırdığı sarıçam (Pinus sylvestris) ağaçlarından gelir. Sarıçam, iki bin metrelerin üzerinde yaşayan ender ağaçlardan biridir. Sarıkamış, sarıçam ormanlarının büyüklüğü açısından Türkiye’de tektir. Bu orman bloğunun yer aldığı coğrafyada yüzlerce bitki ve hayvan türü yaşamaktadır. Bölgede bilimsel araştırmalar yapan KuzeyDoğa Derneği’nden alınan bilgiye göre; şu ana kadar Sarıkamış ormanlarında 13 memeli türü tespit edilmiştir. Kurt, bozayı, tilki, yaban domuzu, yaban kedisi, karaca, vaşak ve sincap bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Sarıkamış ormanları içerisinde, yaban hayatın izlenmesi açısından Türkiye’de ilk defa uydu veri-cisi takılan kurtlar bulunmaktadır.


Sarıçam ormanları sadece memeli hayvanlara  değil, kuşlara da ev sahipliği yapar. Bölgede şimdiye kadar 100’den fazla kuş türü tespit edilmiştir. Bunlar arasında en dikkat çekeni üç metreyle Türkiye’nin en uzun kanat açıklığına sahip kuşu olan Kara Akbaba’dır.


Sarıkamış ormanlarında yüzlerce bitki türü bulunmaktadır. Şehrin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Ormanlarda sayıları 1250’yi bulan tohumlu bitki doğal olarak yetişir. Bu bitkilerden yüz tanesi dünyada başka hiçbir ye-rde yetişmeyen nadir bitki türleridir ki; bazılarının ana yayılış alanı da Sarıkamış’tır. Örneğin yabani bir bezelye türü olan Lathyrus karsianus, Sarıkamış ormanlarının kuzey bölgesindeki açıklık alanlarda yayılış gösterir ve bulunduğu yöre olması nedeniyle isminde Kars’ı içerir.

Doğa Turizimi