Kars-Erzurum Sarıkamış Ormanları-Allahüekber Dağları Milli Parkı, acilen diğer ormanlara bağlanması gereken izole kalmış ve ufak bir orman parçasıdır. Her ne kadar 22,980 hektarı kapsasa da, bu alanın sadece dörtte biri ormandır ve esasında Sarıkamış Ormanları’nın çoğu milli park sınırları içinde değildir. Bu alanda yaşayan bozayı, kurt ve vaşak gibi yırtıcı memeli türleri, çok büyük alanlar gerektiren bayrak türlerdir. Doğa koruma biliminin en önemli kavramlarından biri olan yaban hayatı koridorları, aradaki doğal alanların yok olması sonucu birbirinden ayrı kalmış doğal yaşam alanlarını ve canlılarını birbirlerine bağlar. Özellikle son 20 yılda, ABD’den Güney Afrika’ya, Latin Amerika’dan Avustralya’ya, düzinelerce ülkede gerçekleştirilen yaban hayatı koridorlarına ülkemizde de ihtiyaç vardır.

Türkiye’nin İlk Yaban Hayatı Koridoru projesi, Sarıkamış Ormanları - Allahüekber Dağları Milli Parkı’nı bölgedeki diğer ormanlara ve milli parklara bağlayarak, Sarıkamış’ın izolasyonuna son verecektir. 23,533 Hektarı kapsayan Türkiye’nin ilk yaban hayatı koridoru, 22,980 hektarlık Sarıkamış Ormanları-Allahüekber Dağları Milli Parkı’ndan daha büyük bir alanın da korunmasını sağlayacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Muhafaza Ormanı” koruma statüsü verilmiş olan bu alan, koridor olarak yaban hayatının hareketini sağlayacak olmasının yanı sıra, bölgedeki yaban hayatı için de önemli yaşam alanları sağlayacaktır.

 

Alanın yaklaşık üçte ikisi hâlihazırda orman olduğundan, sadece üçte biri ağaçlandırılarak, Kars’tan Gürcistan sınırına kadar 81 km boyunca Erzurum, Artvin ve Ardahan illeri boyunca Gürcistan’a kadar orman parçaları arasında koridor oluşturulacak ve bölgedeki yaban hayatının Karadeniz, Kaçkarlar ve Aşağı Kafkasların geniş ormanlarına ulaşabilmesi sağlanacaktır. Böylelikle bölgede küçük orman bloklarına sıkışmış canlıların, özellikle de bozayı, kurt, vaşak, karaca ve geyik gibi büyük memeli hayvanların bu büyük coğrafya boyunca hareket imkânının arttırılması, popülasyonlarının bağlanması ve bu coğrafyanın yaban hayatı çeşitliliğin zenginleşmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Sarıkamış Ormanları-Allahüekber Dağları Milli Parkı’ndaki kurt, bozayı ve vaşak gibi yırtıcı türlerin daha geniş ormanlara ulaşmasını sağlayarak bölgedeki insan-yırtıcı hayvan çatışmasının azaltılması ve Allahüekber ve Yalnızçam dağlarının çıplak sırtlarının ağaçlandırılarak, Kura Nehri havzasındaki mevcut erozyonun azaltılması da amaçlanmaktadır.